Om oss

Den Norske Opera
Foto: ES

Operaklubben ble stiftet 30. september 1970 av entusiastiske ansatte og publikummere ved Den Norske Opera  (fra 2008 DEN NORSKE OPERA & BALLETT.)  Tenorsolist TOR FAGERLAND var klubbens første valgte formann. Formålet var først å øke publikumstilstrømmingen til operaen.  Senere ble hovedformålet å øke interessen og kunnskapen om opera.

Operaklubben er bundet til et abonnement i Den Norske Opera & Ballett.  Man blir medlem ved å tegne Operaklubbens abonnement i billettluken. Kontingenten, for tiden kr. 300,- pr. år, kommer iår i tillegg til abonnementsprisen. Se DNO&B´s sesongprogram for detaljer.

Medlems/abonnementskortet brukes som adgangstegn ved Operaklubbens arrangementer.

OPERAKLUBBENS STYRE 2018-19:

DSC_4290

Stefan Axelsson, leder
Petter Maus, nestleder
Berit Bøthun, sekretær
Karin Koch, styremedlem
May Norheim, kasserer
Elise Soelberg, styremedlem
Torbjørn Andal, styremedlem og web-redaktør